Individueel traject

Individueel traject

Life coaching kan via een individueel traject, waarin 1-op-1 coaching centraal staat. Onze gesprekken zijn face-to-face, via Skype en/of telefonisch. Ik zal je opdrachten geven en feedback. Ik zal je zonodig aansporen om door te zetten. Dit traject is maatwerk en helemaal afgestemd op wat jij nodig hebt. Het is een intensief traject, dat misschien veel van je zal vragen. Ik zal je kritische vragen stellen, een spiegel voorhouden, soms confronterend zijn, maar altijd liefdevol. Altijd vanuit mijn hart.

Drijfveren

inzoome

We zoomen in op jouw leven, waarbij de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’ centraal staan. Belangrijk hierbij is bewustwording en zelfkennis. Wat zijn jouw drijfveren? Welke waarden koester je? Wat zijn je belemmeringen om te doen wat je zou willen doen? Om te leven op jouw manier, vanuit jouw authenticiteit.

Onderdeel is een drijfveren analyse van Profile Dynamics®. Deze analyse leert je wat jouw drijfveren zijn en welke voorkeuren je hebt op het gebied van samenwerking, leiderschap, functies en taken.

Voorstel

Voordat je definitief beslist of je aan dit individuele traject wilt deelnemen, doe ik je een voorstel. In dit voorstel neem ik op wat de inhoud van jouw individuele traject kan zijn en de kosten, voorwaarden en condities. Je kunt hier rustig over nadenken en op je gemak een beslissing nemen.

Het voordeel van een individueel traject is dat het een maatwerktraject is. Helemaal toegesneden op jouw situatie. Samen bepalen we de inhoud, de data en tijdstippen voor de afspraken en de wijze waarop we samenwerken. Een groepstraject behoort ook tot de mogelijkheden. Je kunt dan gebruikmaken van de kracht van de groep.