Teamcoaching

Visie, doelstellingen en implementatieTeamcoach

Als teamcoach werk ik samen met het team aan het vergroten van het zelfsturend leervermogen. De werkvormen zijn afhankelijk de coachvraag. Ik werk ook vaak samen met andere experts op het gebied van teamontwikkeling, leiderschap en onderwijsinnovatie.

Zelfsturend leren is proactief doelen stellen, strategische leeractiviteiten plannen en reflecteren op het eigen leerproces

Een teamcoachtraject bestaat bestaat gemiddeld uit 6 – 8 sessies. Een sessie kan een dagdeel of langer duren. Hoeveel tijd nodig is wordt bepaald door de coachvraag en de wensen van het team. Tussentijdse monitoring en eind evaluatie is een vanzelfsprekend onderdeel van ieder traject.

Foto: Prisca Visser


Waar loopt het team tegenaan?

 • Zelfsturing, zelforganiserend, resultaatverantwoordelijk? Hoe dan?
 • Het lukt niet om een eenduidige visie op te stellen
 • Doelstellingen worden niet concreet geformuleerd
 • Teamleden voelen weerstand tegen de ingeslagen richting
 • De communicatie loopt niet lekker
 • Er zijn conflicten en onderhuidse spanningen die een goede samenwerking in de weg staan
 • Afspraken worden niet nagekomen
 • Teamleden zijn passief en nemen geen initiatief
 • De individuele talenten van teamleden zijn niet bekend en worden niet benut

Resultaat

Een teamcoach traject heeft tot resultaat dat het team:

 • een duidelijke visie ontwikkelt, doelstellingen bepaalt en het plan uitvoert
 • goed gaat samenwerken
 • effectiever wordt door de individuele talenten van de teamleden beter te benutten

Contact

Wil je als team een coachingstraject in? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Je kunt mij per mail bereiken op elly@vanexel.org. Telefonisch ben ik bereikbaar op +31 6 14131039.