Teamcoaching

Visie, doelstellingen, samenwerking, communicatie


Teamcoaching

Teamcoaching is een samenwerking tussen tussen team en coach. Het draagt bij aan het vergroten van het zelfsturend lerend vermogen van een team. Daardoor verbetert de onderlinge communicatie en samenwerking, waardoor een team efficiënter gaat werken. De werkvormen zijn afhankelijk de coachvraag. Ik werk ook vaak samen met andere experts op het gebied van teamontwikkeling, leiderschap, talentontwikkeling, stress en burn-out en vitaliteit.

Zelfsturend leren is proactief doelen stellen, strategische leeractiviteiten plannen en reflecteren op het eigen leerproces

Een teamcoachtraject bestaat bestaat gemiddeld uit 6 – 8 sessies. Een sessie kan een dagdeel of langer duren. Hoeveel tijd nodig is wordt bepaald door de coachvraag en de wensen van het team. Tussentijdse monitoring en eind evaluatie is een vanzelfsprekend onderdeel van ieder traject.

Foto: Prisca Visser


Waar loopt het team tegenaan?

 • Zelfsturing, zelforganiserend, resultaatverantwoordelijk? Hoe dan?
 • Het lukt niet om een eenduidige visie op te stellen
 • Doelstellingen worden niet concreet geformuleerd
 • Teamleden voelen weerstand tegen de ingeslagen richting
 • De communicatie loopt niet lekker
 • Er zijn conflicten en onderhuidse spanningen die een goede samenwerking in de weg staan
 • Afspraken worden niet nagekomen
 • Teamleden zijn passief en nemen geen initiatief
 • De individuele talenten, kwaliteiten en soft skills van teamleden zijn niet bekend en worden niet benut

Resultaat

Een teamcoach traject heeft tot resultaat dat het team:

 • een duidelijke visie ontwikkelt, doelstellingen bepaalt en het plan uitvoert
 • goed gaat samenwerken
 • effectiever wordt door de individuele talenten van de teamleden beter te benutten

Contact

Wil je als team een coachingstraject in? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Je kunt mij per mail bereiken op elly@vanexel.org. Telefonisch ben ik bereikbaar op +31 6 14131039.